Publikacje

W związku z obowiązkiem sporządzenia przez zarządy spółek z udziałem Skarbu Państwa rocznego sprawozdania z realizacji działań sponsoringowych na nowych zasadach, należy podkreślić, że powinien on zawierać nie tylko ocenę efektywności ale także analizę celowości zawartych umów sponsoringu. Warto na to zwrócić szczególną uwagę w kontekście wskazywanego przez właściciela komercyjnego celu umowy sponsoringowej.

Efektywność według definicji to postulat nakazujący porównanie wyników z kosztami ich osiągnięcia przy realizacji wszelkich przedsięwzięć. Celowość zaś określa przydatność do wyznaczonych potrzeb. Ocena celowości sponsoringu jest zatem weryfikacją finansowej zasadności podjęcia działań sponsoringowych, kontynuowania lub ich zaprzestania.  

Co istotne, ocena celowości sponsoringu jest szczególnie ważna dla struktur spółki realizujących projekty sponsoringowe oraz jej zarządu i rady nadzorczej w przypadku kontroli lub audytu. Ocena celowości odnosi się bowiem do gwarantowanych praw i świadczeń które sponsorowany podmiot  dostarczy  sponsorowi w związku z zasobami związanymi z prowadzoną przez niego działalnością biznesową lub aktywnością promocyjną, a nie do wartości ekspozycji marki sponsora w obszarze odbioru medialnego, która nie jest świadczeniem zapisanym i gwarantowanym w umowie sponsoringu może więc być zakwestionowana jako przesłanka prowadzenia działań sponsoringowych.

Publikacje

Ocena wpływu promocji sponsoringowej na sprzedaż

Monitoring wystąpień marki w mediach  pozwala ocenić przybliżoną wartość ekspozycji marki sponsora wyrażoną w pieniądzu. Z wartości tej nie wynika jednak czy odbiorca miał kontakt z ekspozycją i czy miała ona wpływ na jego decyzje zakupowe. Wskaźnik  ocenia czwarty etap oddziaływania promocji, w którym można wpływać na aktywizację i wsparcie sprzedaży towarów lub usług sponsora.

Zagadnienia prawne sponsoringu - Część I.

Świadczenia czy prawa - czyli za co płaci sponsor? Sponsorowanie ma na celu promocję. Cechuje się więc zamiarem promocyjnym sponsora. Nie działa on altruistycznie tylko w celu promocji własnych dóbr, istotnych z punktu widzenia siły atrakcyjnej jego samego lub jego produktów. Przedmiotem promocji wynikającej ze sponsorowania może być nazwa, firma, działalność, towar lub usługa, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące. 

Jak oszczędzić na sponsoringu

Przedstawiamy 7 wskazówek jak zmniejszyć wydatki, a jednocześnie poprawić skuteczność promocyjno–wizerunkową sponsoringu.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.