Home

 • Sponsoring Expert
  Sponsoring Expert

  Sponsoring to nasza specjalność
  od 1996 roku

  Doceniły to i zaufały nam największe polskie firmy i instytucje

 • Doświadczenie
  Doświadczenie

  Znamy różnorodność form sponsoringu i rozumiemy motywy podejmowania działań w tym obszarze

  Dzięki wieloletniej praktyce potrafimy połączyć i zsynchronizować wielowątkowe aspekty działalności sponsoringowej

 • Skuteczność
  Skuteczność

  Wnikliwie oceniamy rzeczywistą wartość sponsoringu

  Nasze umiejętności, wiedza oraz wykorzystywane narzędzia gwarantują wysoką wiarygodność naszych usług

 • Kompetencje
  Kompetencje

  Doradzamy przy zawieraniu największych kontraktów sponsoringowych w Polsce

  Wartość świadczeń w ocenianych przez nas ofertach i wykonanych raportach to ponad 250 mln zł rocznie

Weryfikacja wiarygodności ofert sponsoringu

Ocena zgodności oferty z zasadami działalności sponsoringowej i strategią komunikacji firmy.
Sprawdzenie rzeczywistej wartości świadczeń sponsoringu.

Ocena skuteczności dotarcia marki

Weryfikacja kluczowych kryteriów mających decydujący wpływ na zauważenie i zapamiętanie marki sponsora.

Raport efektywności działalności sponsoringowej

Weryfikacja opłacalności sponsoringu wyrażająca się relacją uzyskanych korzyści marketingowych do nakładu środków użytych do ich uzyskania.

Doradztwo w zakresie sponsoringu

Wsparcie w negocjacjach umów sponsoringowych.
Rekomendacje do negocjacji umów sponsoringowych.
Aspekty prawne sponsoringu.

f_57307854.jpg

Ponadto w naszej ofercie

 • Rekomendacje do planu prowadzenia działalności sponsoringowej
 • Opracowanie raportu rocznego z działalności sponsoringowej
 • Opracowanie zasad działalności sponsoringowej
 • Wewnętrzny audyt sprawozdawczości sponsoringowej
 • Ocena wiarygodności sprawozdań z wykonania świadczeń sponsoringu

dowiedz się więcej

Rzetelność i wiarygodność

Nasza firma posługuje się metodologią oceny efektywności zgodną z Modelem Regulacji Działalności Sponsoringowej Spółek z Udziałem Skarbu Państwa (wynikającym z Zarządzenia Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 lutego 2009 z późn. zmianami) opracowaną przy współpracy Zakładu Strategii Marketingowych Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jesteśmy partnerem:

partnerzy.jpg

Nasze usługi doceniają największe firmy:

 • TS1.jpg
 • pko1.jpg
 • energa1.jpg
 • orlen1.jpg
 • nikon1.jpg
 • pge1.jpg
 • lotto1.jpg
 • pkol1.jpg

Publikacje - badania i raporty

Zagadnienia prawne sponsoringu - Część II.

Sponsor czyli kto? Sponsoring jest odpłatnym przysporzeniem majątkowym, dokonywanym przez określony podmiot gospodarczy (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego) w celu wykonania przez nią czynności wykazanych w umowie sponsoringowej. Samo pojęcie sponsorowania lub sponsoringu pojawia się w wielu aktach prawnych. O sponsoringu mowa jest przykładowo w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ...

Zagadnienia prawne sponsoringu - Część I.

Świadczenia czy prawa - czyli za co płaci sponsor? Sponsorowanie ma na celu promocję. Cechuje się więc zamiarem promocyjnym sponsora. Nie działa on altruistycznie tylko w celu promocji własnych dóbr, istotnych z punktu widzenia siły atrakcyjnej jego samego lub jego produktów. Przedmiotem promocji wynikającej ze sponsorowania może być nazwa, firma, działalność, towar lub usługa, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące. 

UEFA EURO 2012 - sponsoring bez nagrody

Oficjalni sponsorzy UEFA EURO 2012 są zirytowani działaniami firm próbujących skorzystać z okazji odbywających się w Polsce i na Ukrainie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Szczególnie zaniepokojenie może budzić fakt dezorientacji odbiorców, kto jest oficjalnym sponsorem tego wydarzenia, a kto nim nie jest. Okazuje się, że niemal połowa Polaków w grupie 16 - 49 nie jest w stanie wymienić spontanicznie żadnego sponsora Euro 2012.

Sponsor nie znaczy "frajer", o sponsoringu przez spółki Skarbu Państwa

Muszę się do czegoś przyznać, otóż dopiero teraz, kiedy zaczęłam pisać tekst o sponsoringu, który – mam nadzieję – właśnie Państwo czytają, zdałam sobie sprawę, że być może w ogóle nie powinnam poruszać tej kwestii. Dlaczego? Dlatego, że sponsoring jest interesujący może dla kilkunastu osób, które doktoryzują się w tym temacie lub dla tych, którzy zajmują się nim na co dzień w swojej pracy.   I nie mam tu bynajmniej na myśli najstarszego zawodu świata.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

Dz.U. Nr 249, poz. 1677
ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa

Ministerstwo Skarbu Państwa zakończyło prace nad regulacjami mającymi ograniczyć udział spółek z udziałem Skarbu Państwa w sponsorowaniu klubów sportowych. Zarządzenie w sprawie prowadzenia działalności sponsoringowej weszło w życie z dniem 13.02.2009r.