Szkolenia

Wartość budżetów przeznaczanych na sponsoring w Polsce wynosi około 1,5 mld PLN rocznie. Największe wydatki na tę formę promocji ponoszą spółki z udziałem Skarbu Państwa z branży  energetycznej (19,7%), paliwowej  (18,7%) i chemicznej (9%). Sponsoring przez spółki z udziałem Skarbu Państwa jest kwestią szczególnie wrażliwą, odbywa się  bowiem za pieniądze należące, przynajmniej w teorii,  do wszystkich obywateli.

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia "Kontroling działalności sponsoringowej", które pomoże Państwu zapobiec ryzykom związanym z realizacją działań sponsoringowych.

Pojęcie sponsoringu pojawia się w wielu aktach prawnych i podlega różnym regulacjom, przez co jego definicja nie jest jednoznaczna. Wykonanie umów sponsoringowych odbywa się w dużej mierze w obszarze działań promocyjnych, które także podlegają przepisom prawa. 

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia "Aspekty prawno-podatkowe sponsoringu", które pomoże Państwu stworzyć bezpieczne środowisko realizacji działalności sponsoringowej w Państwa firmie.

 

Tematy szkolenia:

  • Proces negocjacji praw i świadczeń sponsoringowych
  • Egzekucja  wykonania zobowiązań umowy sponsoringowej
  • Aspekty podatkowe sponsoringu

 

Publikacje

Sponsoring pod państwową kontrolą – część I

Analiza prawna wprowadzenia "Dobrych praktyk w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa".

Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa

Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowały dokument „Dobre praktyki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa”, opublikowany 15 czerwca 2016 roku, który proponuje rozwiązania dla spółek Skarbu Państwo planujących prowadzenie działań sponsoringowych.

Jak oszczędzić na sponsoringu

W związku z opublikowanymi dnia 15 czerwca 2016 roku "Dobrymi praktykami w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa" przedstawiamy 7 wskazówek jak zmniejszyć wydatki, a jednocześnie poprawić skuteczność promocyjno–wizerunkową sponsoringu.