Szkolenia

Sponsoring za pieniądze obywateli powinien przynosić powszechne korzyści. Nie są nimi fikcyjne wartości ekspozycji logotypów w mediach ani świadczenia rzeczowe dla VIP-ów i celebrytów. Cele prowadzenia działań sponsoringowych przez państwowe firmy wymagają sprawdzenia ich rzeczywistej, a nie tylko propagandowej przydatności.

Oferujemy Państwu szkolenie mające na celu budowanie kompetencji w zakresie oceny prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Urzędników departamentów nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu  Państwa,
 • Członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • Członków zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • Przedstawicieli departamentów komunikacji, sponsoringu, marketingu i eventów spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwala uczestnikom wykazać wiedzę  w zakresie:

 • Świadomości jakie są rzeczywiste cele spółek z udziałem Skarbu Państwa w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej
 • Umiejętności oceny zasadności podjęcia lub kontynuacji działań sponsoringowych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa
 • Wskazania czym jest sponsoring  w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i co go odróżnia od  bezinteresownego wspierania finansowego instytucji i organizacji sportowych, kulturalnych i społecznych 
 • Wskazania czym  jest sponsoring  w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i jak oceniać jego wymierną wartość względem innych form promocji
 • Zrozumienie czym są zobowiązania sponsorowanego względem spółki z udziałem Skarbu Państwa i w jaki sposób ocenić rzetelność wykonania umowy sponsoringu


Program szkolenia:

Działalność sponsoringowa w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

 1. Istniejące uwarunkowania prawne sponsoringu
  1. Definicje sponsoringu
   • Sponsoring a mecenat, podobieństwa i różnice w ujęciu prawnym
   • Sponsoring a darowizna, podobieństwa i różnice w ujęciu prawnym
  2. Wytyczne prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa
  3. Wewnętrzne zasady prowadzenie działalności sponsoringowej spółek z udziałem  Skarbu Państwa
  4. Istotne elementy umowy sponsoringowej:
   • Wzajemne zobowiązania i świadczenia stron
   • Licencje
   • Możliwość odstąpienia od umowy
   • Kontrola wykonania świadczeń (precyzyjne określenie świadczeń i metod kontroli)
   • Konsekwencje niewywiązania się z umowy
   • Sprawozdanie z wykonania warunków umowy
   • Elementy specyficzne i formalne dla danego sponsora
  5. Rekomendacje i wnioski
 2. Standardy prowadzenia działań sponsoringowych  przez spółki z udziałem Skarbu Państwa
  1. Przesłanki podjęcia działań sponsoringowych
  2. Skuteczność działań sponsoringowych
  3. Opłacalność działań sponsoringowych
  4. Zwrot z inwestycji sponsoringowych
 3. Cele prowadzenia działalności sponsoringowej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa
  1. Oddziaływanie działań sponsoringowych w obszarach istotnych ze względu na zarządzanie i działalność operacyjną spółki
  2. Oddziaływanie działań sponsoringowych w  obszarach istotnych społecznie

 

Kontroling działalności sponsoringowej przez departamenty i  organy spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przedstawicieli nadzoru właścicielskiego

 1. Ocena celowości działań sponsoringowych  w odniesieniu do obszarów istotnych ze względu na zarządzanie i działalność operacyjną spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz obszarów istotnych społecznie
  1. Wyznaczenie istotnych, niezbędnych i mierzalnych kryteriów oceny działań sponsoringowych w oparciu o:
   • Rynkowe uwarunkowania procesu kreowania wartości dla akcjonariuszy,
   • Zapisy Kodeksu Spółek Handlowych, dyrektywę CSRD Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2022/2464), normę PN-EN ISO 9000:2015.
   • Wskaźniki kosztowe (CAC), wskaźniki dopasowania (AFI) oraz statystyki decyzji zakupowych odbiorców projektów sponsoringowych.
  2. Ocena zasadności podjęcia lub kontynuacji działań sponsoringowych względem rzeczywistych potrzeb spółki
   • Analiza wielokryterialna projektów sponsoringowych (z uwzględnieniem metody dynamicznego kosztu jednostkowego)
   • Porównanie wyników  analizy projektów sponsoringowych do średniej rynkowej 
  3. Raportowanie działań sponsoringowych
   • Zagadnienia związane z  działalnością sponsoringową które mogą wiązać się z odpowiedzialnością Zarządu lub Rady Nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa w przypadku ewentualnych działań kontrolnych (w tym nieautoryzowane powiązania o charakterze korupcyjnym)

 

Informacje o szkoleniu:

Szkolenie ma charakter zamknięty, organizowane jest w siedzibie klienta dla grup od 5 do 15 osób.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin, z dwiema przerwami po ok 20 minut.

W celu uzyskania informacji dotyczących ceny prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Publikacje

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

Dz.U. Nr 249, poz. 1677
ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

Zagadnienia prawne sponsoringu - Część I.

Świadczenia czy prawa - czyli za co płaci sponsor? Sponsorowanie ma na celu promocję. Cechuje się więc zamiarem promocyjnym sponsora. Nie działa on altruistycznie tylko w celu promocji własnych dóbr, istotnych z punktu widzenia siły atrakcyjnej jego samego lub jego produktów. Przedmiotem promocji wynikającej ze sponsorowania może być nazwa, firma, działalność, towar lub usługa, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące. 

Zagadnienia prawne sponsoringu - Część II.

Sponsor czyli kto? Sponsoring jest odpłatnym przysporzeniem majątkowym, dokonywanym przez określony podmiot gospodarczy (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego) w celu wykonania przez nią czynności wykazanych w umowie sponsoringowej. Samo pojęcie sponsorowania lub sponsoringu pojawia się w wielu aktach prawnych. O sponsoringu mowa jest przykładowo w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości [ ... ]

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.