O firmie


Sponsoring Expert

Sponsoring to nasza specjalność od 2001 roku
Doceniły to i zaufały nam  największe polskie firmy i instytucje

Sponsoring Expert to firma doradcza koncentrująca się na  zagadnieniach związanych ze sponsoringiem. Działalność firmy obejmuje projekty w obszarach sportu kultury oraz projektów społecznych. 

Domeną Sponsoring Expert jest ocena skuteczności i efektywności  działalności sponsoringowej, tworzenie standardów estymacji i  ewaluacji sponsoringu oraz wpływ na poprawę jakości realizowanych projektów sponsoringowych.

Od 2004 roku we współpracy ze Szkołą Główną Handlową, specjaliści Sponsoring Expert współtworzą "Podyplomowe Studium Marketingu Sportu".

Znamy różnorodność form sponsoringu i rozumiemy motywy podejmowania działań w tym obszarze
Dzięki wieloletniej praktyce potrafimy połączyć i zsynchronizować wielowątkowe aspekty działalności sponsoringowej

Decyzje o sponsorowaniu mogą być podejmowane z różnych przyczyn. Jednak bez względu na to co jest powodem podjęcia działań sponsoringowych można je zaplanować i przeprowadzić w taki sposób, aby w ich wyniku osiągnąć korzyści.

Eksperci i analitycy Sponsoring Expert posiadają wiedzę opartą na naukowych podstawach i wynikającą z kilkuset zrealizowanych projektów, dzięki której potrafią sprostać najbardziej wymagającym przedsięwzięciom sponsoringowym.

Wnikliwie oceniamy rzeczywistą wartość sponsoringu
Nasze umiejętności, wiedza oraz wykorzystywane narzędzia gwarantują wysoką wiarygodność naszych usług

Świadczenia sponsoringu, a w szczególności wartość ekspozycji marki sponsora w mediach, mogą być przeszacowane lub obliczane na podstawie metod nie odpowiadających kryteriom rzetelności.

Sponsoring Expert w celu sprawdzenia realnej wartości świadczeń sponsoringu i ich ostatecznej wyceny finansowej uwzględnia ilościowe wskaźniki rynkowe (CPP,GRP,AMR) oraz jakościowe parametry ekspozycji marki sponsora (Sponsor Brand Index).

Sponsoring Expert posługuje się metodologią oceny skuteczności i efektywności sponsoringu opracowaną przy współpracy Zakładu Strategii Marketingowych Instytutu Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doradzamy przy zawieraniu największych kontraktów sponsoringowych w Polsce
Wartość świadczeń w ocenianych przez nas ofertach i wykonanych raportach to ponad 250 mln zł rocznie

Promocja poprzez sponsoring to nie tylko wybór formy komunikacji, to przede wszystkim decyzja finansowa.

Korzystając z usług Sponsoring Expert można podejmować tę ważną decyzję mając pełną wiedzę na temat rzeczywistej wartości świadczeń sponsoringu oraz posiadając pewność zabezpieczenia zwrotu inwestycji sponsoringowej.

 

Publikacje

Ocena wpływu promocji sponsoringowej na sprzedaż

Monitoring wystąpień marki w mediach  pozwala ocenić przybliżoną wartość ekspozycji marki sponsora wyrażoną w pieniądzu. Z wartości tej nie wynika jednak czy odbiorca miał kontakt z ekspozycją i czy miała ona wpływ na jego decyzje zakupowe. Wskaźnik  ocenia czwarty etap oddziaływania promocji, w którym można wpływać na aktywizację i wsparcie sprzedaży towarów lub usług sponsora.

Zagadnienia prawne sponsoringu - Część I.

Świadczenia czy prawa - czyli za co płaci sponsor? Sponsorowanie ma na celu promocję. Cechuje się więc zamiarem promocyjnym sponsora. Nie działa on altruistycznie tylko w celu promocji własnych dóbr, istotnych z punktu widzenia siły atrakcyjnej jego samego lub jego produktów. Przedmiotem promocji wynikającej ze sponsorowania może być nazwa, firma, działalność, towar lub usługa, znak towarowy lub inne oznaczenie indywidualizujące. 

Zagadnienia prawne sponsoringu - Część II.

Sponsor czyli kto? Sponsoring jest odpłatnym przysporzeniem majątkowym, dokonywanym przez określony podmiot gospodarczy (sponsora) na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji lub innej struktury prawnej (sponsorowanego) w celu wykonania przez nią czynności wykazanych w umowie sponsoringowej. Samo pojęcie sponsorowania lub sponsoringu pojawia się w wielu aktach prawnych. O sponsoringu mowa jest przykładowo w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości [ ... ]

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.